Träning

Vill du börja träna i Safir ber vi er att kontakta kansliet så kommer ni lotsas till rätt träningsgrupp/tid samt info.

Fri träning: Vi kommer att ha öppen pingishall för Safirmedlemmar, klockan 18:00-20:00 måndagar, tisdagar och torsdagar.
Fr.o.m. vecka 23 – t.o.m. vecka 27… Fr.o.m. vecka 31- t.o.m. vecka 33.

Träningstider HT-säsongen 2024 (startar vecka 34)

* Seniorspelare i mån av lediga pingisbord. Träningsleda pass prioriteras först.
Önskar seniorer deltaga i träningsleda pass går det lösa med att samtala med tränare.

Veckodag

Aktivitet

Klockan

Måndag

Tävlingsgrupp *

18:00-20:00

Tisdag

Utvecklings-grupp (gul) *

17:00-18:00

Tisdag

Utvecklings-grupp (grön)*

18:00-19:00

Tisdag

Tävlingsgrupp *

19:00-21:00

Onsdag

Pingisskola

17:00-18:00

Onsdag

Pingisskola

18:00-19:00

Onsdag

Para (funktionshindrade)

18:00-19:00

Onsdag

Tävlingsgrupp *

19:00-21:00

Torsdag

Utvecklings-grupp (gul) *

17:00-18:00

Torsdag

Utvecklings-grupp (grön) *

18:00-19:00

Torsdag

Tävlingsgrupp *

19:00-21:00