Länstouren

Välkomna till tävlingen Aprilträffen.
69 spelare är anmälda (11/4) och alla klasser enligt inbjudan kommer att spelas.

Länstourmästare 2022/2023
Ebbe Bjerke
Länstourmästare 2021/2022
Hylke van Nieuwenhoven