Ny styrelse!

Den 17 oktober genomförde Safir sitt 72:andre Årsmöte.

Under mötet valdes Henric Örneland till ordförande för kommande verksamhetsår och i fyllnadsval av styrelseledamot för en tid av ett år Selma Terzic (ny i styrelsen)
Här följer verksamhetsberättelse med föredragningslista. Efter Årsmötet genomfördes ett konstituerade styrelsemöte där styrelsen formades.

Ordförande: Henric Örneland
Vice ordförande: Åsa Stridfeldt
Kassör: Lars Elwin
Sekreterare: Tina Rosén
Styrelseledamöter: Daniel Göthenberg, Selma Terzic och Jonas Haglund.

Similar Posts